MODULO architects - EUROBIOTEC BRUSSELS nv Brussel (Anderlecht) - bio-incubator en labogebouw
EUROBIOTEC BRUSSELS nv
Brussel (Anderlecht)

verbouwing: bio-incubator en labogebouw
volledige architectuuropdracht

jaar: 2009
budget: 4.832.000 euro
oppervlakte: 4.175 m²

i.s.m. : COPPEE-COURTOIS SNC LAVALIN nv
stabiliteit: HANS DE PETTER
technieken: COPPEE-COURTOIS SNC LAVALIN nv

Het project bestaat uit de verbouwing van een industriële loods tot een technisch centrum voor biotechnologisch onderzoek. Het centrum biedt ondersteuning voor startende biotechnologische bedrijven en spin-offs.

Het project biedt ruimte aan twee hoofdactiviteiten: Enerzijds de ontwikkeling van nieuwe procedés die later op industriële schaal kunnen toegepast worden, dit dankzij het biotechnologisch platform en anderzijds de startup van nieuwe biotechnologische activiteiten.

De installaties, die voldoen aan bioveiligheidsnorm 2, omvatten vier parallelle fermentatielijnen, twee lijnen voor 'protein purification', een installatie voor droge formulering en onderzoeks- en analyselaboratoria. Daarnaast omvat het project ook kantoren, vergaderzalen en gemeeschappelijke diensten en ruimtes.