MODULO architects - UNIVERSITE DE LIEGE Liège-Sart Tilman - labo-gebouw, cleanrooms, radioactiefUNIVERSITE DE LIEGE
Liège-Sart Tilman

nieuwbouw: labo-gebouw, cleanrooms, radioactief
volledige architectuuropdracht en technieken

jaar: 2015
budget: 1.280.000 euro
oppervlakte: 570 m²

i.s.m. : ARCADIS Engineering & Consulting
stabiliteit: ARCADIS Engineering & Consulting
technieken: ARCADIS Engineering & Consulting

In deze nieuwe uitbreiding van een bestaand onderzoeksgebouw 'B30-Cyclotron' van de universiteit van Luik zijn verschillende medische laboratoria ondergebracht. Naast enkele akoestische kamers is er een onderzoekslaboratorium, een laboratorium voor radioactief onderzoek en een RMI-labo.

De twee verdieping hoge uitbreiding sluit aan bij het bestaand volume. De circulatielogica van het bestaand gebouw wordt verlengd.

De gelijkvloerse verdieping is half ingegraven. Hier vinden we de ruimtes die geen nood hebben aan natuurlijk licht. Boven vinden we een patio boven het platte dak van de RMI-ruimte. Hierdoor valt overvloedig daglicht binnen in de kantoren en de onderzoekslaboratoria.