MODULO architects - CROPDESIGN nv Nevele - uitbreiding serrecomplex greenhouse 2
CROPDESIGN nv
Nevele

verbouwing: uitbreiding serrecomplex greenhouse 2
volledige architectuuropdracht en technieken

jaar: 2011
budget: 1.458.693 euro
oppervlakte: 4.195 m²


Het project bestaat uit de renovatie en uitbreiding van het serrecomplex klasse G2 voor "Cropdesign, a BASF Science Company". Het Gentse bedrijf, een dochter van BASF, doet baanbrekend biotechnologisch onderzoek. Rijst wordt gebruikt als modelgewas om de genen te vinden die de opbrengst van gewassen zoals maïs, tarwe en rijst kunnen verhogen. Tegelijk wordt gezocht naar genen die gewassen minder gevoelig maken voor droogtestress en die het meststofgebruik beperken.

Het programma omvatte o.a. de uitbereiding van de bestaande serres met een nieuwe onderzoeksserre, een uitbreiding met kantoren en vergaderzalen.

Binnen de serre werd gestreefd naar een maximale toetreding van natuurlijk daglicht. Zo werd gebruik gemaakt van ontspiegelde dubbele beglazing en werd een hybride serrestructuur ontwikkeld met kleine secties, voor een minimum aan schaduw.

De serre is insectendicht en voldoet aan de strenge G2 bioveiligheidseisen.

Alle manipulaties van de planten, het transport en de verzorging van de planten zijn volledig geautomatiseerd. De serre functioneert hierdoor volledig autonoom, met een beperkt aantal menselijke interventies.