MODULO architects - UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN Louvain-La-Neuve - labogebouw


UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Louvain-La-Neuve

verbouwing: labogebouw
volledige architectuuropdracht en technieken

jaar: 2011
budget: 5.810.000 euro
oppervlakte: 6.600 m²

i.s.m. : ARCADIS BELGIUM
stabiliteit: ARCADIS BELGIUM
technieken: ARCADIS Engineering & Consulting

Het project omvat de renovatie van een van de drie vleugels van het scheikundig onderzoeksgebouw Lavoisier van de universiteit van Louvain-La-Neuve. De architecturale kwaliteit van het bestaand gebouw is onmiskenbaar. Het gebouw heeft een opmerkelijk en weldoordacht concept en is representatief voor de bouwperiode. Daarom werd beslist om het gebouw van binnenuit te isoleren. Rekening houdend met de bestaande bouwknopen werd bijzondere aandacht besteed aan het wegwerken van koudebruggen. Elk kritisch punt werd geanalyseerd en werd op een specifieke manier opgelost. Zo werden plafonds en vloeren langs de gevel aangepast terwijl de dwarse muren thermisch werden losgekoppeld van de gevels. De gevels werden geïsoleerd met een superisolerend cellenbeton. Dit materiaal biedt uitstekende prestaties op hygrothermisch vlak en voorkomt inwendige condensatie.

Bij de studie van de speciale technieken werd gezocht naar performante en energiezuinige oplossingen.

Het concept voor de trekkasten, de traditionele energievreters in een labogebouw, werd uitvoerig bestudeerd. Uiteindelijk werd gekozen voor kasten met een variabel debiet, conform norm EN14175. Dit gaat samen met een geoptimaliseerd aerodynamisch concept. Zo wordt het debiet gevoelig gereduceerd zonder de veiligheid van de gebruikers in het gedrang te brengen. Het aantal trekkasten werd gereduceerd door de kiezen voor energiezuinigere alternatieven.