MODULO architects - VANHOUT nv Opwijk - 72 wooneenheden en 2 winkels, parkaanleg
VANHOUT nv
Opwijk

nieuwbouw: 72 wooneenheden en 2 winkels, parkaanleg
architectuurwedstrijd - 1e prijs

jaar: 2009
budget: 6.594.000 euro
oppervlakte: 8.149 m²

stabiliteit: BOTEC
technieken: BOTEC

> website verkoop