MODULO architects
MODULO architects

Residentieel

België is en blijft het privé-woningbouwland bij uitstek. MODULO bestrijkt daarin het gehele veld van individuele tot grootschalige collectieve huisvesting, van renovatie tot nieuwbouw. Ook in de sociale woningbouwsector streeft MODULO naar markante en kwaliteitsvolle projecten.

Stroomopwaarts begint architectuur met ruimtelijke ordening en stedenbouw. Daarom maakt het ontwerp van verkavelingen eveneens deel uit van de competenties binnen MODULO.