MODULO architects - ECAM INSTITUT SUPERIEUR INDUSTRIEL vzw Brussel (St-Lambrechts Woluwe) - hogeschool VINCI 1 en 2

ECAM INSTITUT SUPERIEUR INDUSTRIEL vzw
Brussel (St-Lambrechts Woluwe)

nieuwbouw: hogeschool VINCI 1 en 2
architectuurwedstrijd - 1e prijs

jaar: 2012
budget: 6.946.186 euro
oppervlakte: 13.718 m²

i.s.m. : ARCADIS FALLYS sa, KHôZé architecture
stabiliteit: ARCADIS FALLYS sa
technieken: ARCADIS FALLYS sa

Een noodzakelijk geworden verhuis naar de universitaire site van de UCL in Woluwe en de wens om in een hedendaags, functioneel en emblematisch gebouw te werken lag aan de basis van het project.

De hogeschool vormt ingenieurs in 6 disciplines: automatisatie, bouw, elektromechanica, elektronica, landmeetkunde en informatica.

Hierdoor behelst het project een grote verscheidenheid aan labo’s en ateliers; zo is er onder meer een zone constructie, metaalbewerking, elektronica en elektriciteit, mechanica en thermodynamica, informatica, chemie en fysica.

Dit gegeven werkte de complexiteit van het programma in de hand, maar werd in het ontwerp van MODULO juist benut om de departementen onder elkaar aan te vullen.

Zo wordt bijvoorbeeld de toegang voor vrachtverkeer en de rolkraan van het grote laboratorium constructie ook gebruikt voor de leveringen van het atelier mechanische fabricatie, heeft de bibliotheek ruimtes die afgezonderd kunnen worden om als oefening- en/of leslokalen te worden gebruikt of zijn het polyvalent lokaal en het grote auditorium met 300 plaatsen rechtstreeks met elkaar verbonden om onafhankelijk te kunnen functioneren voor lezingen of congressen.

Het nieuwe gebouw is aan één zijde bezet door een opstapeling van auditoria en aan de andere door leslokalen, labo’s en bureaus. Zo werd een nood aan auditoria gecombineerd met een nood aan grote flexibiliteit. De rationalisatie op plan brengt tevens enkel voordelen op organisatorisch en energetisch vlak.
> persartikel architectura