MODULO architects - Q-PARK BELGIUM Brussel (St-Lambrechts Woluwe) - uitbreiding bestaande parking (365 pl.)


Q-PARK BELGIUM
Brussel (St-Lambrechts Woluwe)

verbouwing: uitbreiding bestaande parking (365 pl.)
volledige architectuuropdracht, stabiliteit en technieken

jaar: 2012
budget: 2.325.952 euro
oppervlakte: 5.080 m²

stabiliteit: STABLO
technieken: CES nv

De verdubbeling van het bestaande parkeergebouw Esplanade in St.-Lambrechts-Woluwe is ontworpen met het oog op een maximale integratie in zijn omgeving. Grotendeels ingegraven, laat het gebouw het aanpalende groen ongemoeid en blijft zijn visuele impact minimaal. De functionele parkeerdekken zijn ontworpen om een heldere rustige indruk te geven op de gebruikers. De toegangshellingen zijn duidelijke visuele ankerpunten en laten het daglicht ruim binnenvallen in de twee ingegraven verdiepingen. Het zicht op het groene talud en het spel van de elegante metalen kolommen die de hellingen dragen, draagt sterk bij tot de belevingswaarde en helpt de gebruikers om zich snel en goed te kunnen oriënteren. Bij de studie van het ventilatieconcept wordt nagegaan welke ingrepen nodig zijn voor een volledig natuurlijke ventilatie en extra daglichttoetreding.